Andreu Domingo i Valls va néixer a Saus (Alt Empordà) el 12 de desembre de 1958.

Doctor en sociologia i màster en demografia, està especialitzat en immigració internacional i formació de família; també s’interessa per l’anàlisi de l’imaginari social i la població.

Investigador i subdirector del Centre d’Estudis Demogràfics (CED) a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Investigador principal del Grup d’Estudis de Demografia i Migracions (GEDEM; http://gedemced.uab.cat/es).

President de l’Asociación de Demografia Histórica (ADEH), que aplega els demògrafs d’Espanya i Portugal.

És membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans des del 16 de novembre del 2017, adscrit a la Secció de Filosofia i Ciències Socials.