Joaquim Arnau Querol

Joaquim Arnau Querol va néixer a Rosell (Baix Maestrat) el 27 de setembre de 1944.

Professor emèrit de la Universitat de Barcelona (Departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació).

Ha estat president de l’Institut Europeu de Programes d’Immersió.

Investigador principal en diversos projectes sobre avaluació de programes bilingües, processos d’ensenyança i aprenentatge del català en els programes d’immersió, així com en programes dirigits a l’alumnat migrat.

Ha publicat diversos articles en llibres i en revistes nacionals i internacionals sobre aquestes temàtiques i ha estat ponent convidat en congressos nacionals i internacionals.

També ha dut a terme publicacions sobre l’estat de les llengües i l’educació als territoris de llengua catalana.

Ha estat assessor de diverses institucions educatives nacionals i internacionals, com ara el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, el Govern del País Valencià i els governs d’Estònia i de Tirol del Sud (Itàlia).

És membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans des del 16 de juny de 2008, adscrit a la Secció de Filosofia i Ciències Socials.