Andreu Domingo

Amb la col·laboració de

Jordi Bayona i Carrasco

Clara Cortina

Juan Galeano