Josep González-Agàpito i Granell va néixer a Mataró (Maresme) el 3 d’octubre de 1946.

Catedràtic emèrit de teoria i història de l’educació de la Universitat de Barcelona. Com a president de la Conferència de Degans de Facultats de Pedagogia, ha contribuït a la creació dels títols d’educació social i psicopedagogia. Ha estat membre del Consell Escolar de Catalunya com a personalitat de relleu en el camp educatiu.

Vinculat des de jove als corrents renovadors de l’educació, s’ha dedicat a la formació d’educadors i a la recerca en el camp de la història de l’educació a Catalunya, Especialment a l’estudi del pensament i les realitzacions pedagògiques renovadores contemporànies i llur relació amb els factors socials, polítics i econòmics coetanis; temàtiques sobre les quals ha publicat diverses monografies.

Col·labora amb revistes científiques del seu camp així com en revistes professionals de l’àmbit educatiu.

És membre de l’Institut d’Estudis Catalans des del 15 de novembre de 1991, adscrit a la Secció de Filosofia i Ciències Socials, de la qual ha estat president durant dos mandats.