Maria Corominas, amb la col·laboració de Josep Gifreu i Míriam Hatibi