Annex


Font: CEO, Baròmetre de l’Opinió Pública, 3a onada, 2018.